La UAB aprova el Protocol de canvi de nom legal al nom sentit

La UAB és una de les primeres Universitats, a nivell estatal, que aprova un protocol on es facilita el canvi de nom legal pel nom del gènere sentit en tots els documents i recursos de la UAB, sense implicacions jurídiques.

23/03/2017

La proposta d’aprovació d’aquest protocol ha vingut del vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat, atès que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, en el seu article 23, estableix que en l’àmbit universitari s’han de determinar les condicions per tal que les persones transgènere i intersexuals siguin tractades amb el nom del gènere amb el qual s’identifiquen.

El protocol aprovat és l’instrument a través del qual la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) preveu els tràmits i requisits necessaris per fer el canvi de nom de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals de la comunitat UAB. L’àmbit de protecció d’aquest procediment abasta l’alumnat de la universitat i el personal amb vinculació laboral o funcionarial a la UAB: personal docent investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) que així ho sol·licitin.

Amb aquest protocol es facilitarà el canvi del nom legal pel nom del gènere sentit (nom sentit) en tots els documents i recursos que utilitzen sense implicacions jurídiques, tot i que no hagin modificat civilment el seu sexe, siguin menors d’edat, no disposin d’un diagnòstic de disfòria de gènere ni s’hagin sotmès a tractament mèdic.

El canvi de nom es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any. El procés de canvi de nom legal al nom sentit s’efectua en el termini máxim d’una setmana des de la data de registre de la sol·licitud. Tindrà efectes pel què fa a l’adreça de correu electrònic, el nom d’usuari al Directori UAB, a la Intranet o a les diferents aplicacions corporatives, com el Campus virtual. El termini d’emissió de la targeta de la UAB dependrà dels calendaris acordats amb l’entitat col·laboradora.

El protocol garanteix que tot el personal de la UAB, que tingui accés a informació o dades relatives als procediments regulats, haurà de respectar la confidencialitat de les mateixes.

El document es pot consultar al web de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB.

 

Notícies relacionades

La UAB commemora el Dia Internacional de les Dones Treballadores

El proper 6 de març a les 12h tindrà lloc la jornada institucional per conmemorar el Dia Internacional de les Dones Treballadores a la Sala d'Actes del Rectorat. Enguany es retrà homenatge a Montserrat Solsona, Doctora en Geografia Humana, professora del Departament de Geografia i investigadora associada del Centre d'Estudis Demogràfics. Llegir més

Totes les notícies