La UAB ofereix cursos sobre perspectiva de gènere al seu personal

Cursos

Els cursos s'ofereixen a través dels serveis de formació de cada col·lectiu i han estat dissenyats per l'Observatori per a la igualtat en el marc del projecte europeu EGERA

16/05/2017

L’Observatori per a la Igualtat, seguint amb la implementació del Tercer Pla d’Acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB i en el marc del projecte EGERA –Effective Gender Equality in Research and the Acadademia, ha dissenyat formació per a enfortir la perspectiva de gènere a la docència, la recerca i la comunicació a la UAB. Els cursos estan adreçats a professorat, personal investigador en formació i personal d’administració i serveis.

Pel que fa al professorat, s’han dissenyat i s’ofereixen els següents cursos:

- “Perspectiva i Dimensió de Gènere en les nostres recerques. Horizon 2020", impartit per Ma Jesús Izquierdo i Maribel Ponferrada. El curs es farà els dies 28 i 30 de juny. L'objectiu del curs és assolir la capacitat d’incorporar la dimensió i la perspectiva de gènere seguint les recomanacions del Programa Horizon 2020.

- “Com incloure la perspectiva de gènere en la docència", impartit també per Ma Jesús Izquierdo, proporcionarà el coneixement necessari per a revisar les assignatures des d’una perspectiva de gènere i a explicitar aquesta perspectiva a les guies docents. Es farà els dies 12 i 13 de juliol.

- “Comunicació amb perspectiva de gènere i incorporació del llenguatge no sexista", impartit per la professora Isabel Muntané Rodríguez, coordinadora del Màster en gènere i Comunicació . El curs es farà els dies 20 i 21 de juny.

El personal d’administració i serveis també pot gaudir de formació en perspectiva de gènere. El passats 8 i 10 de maig, Maribel Ponferrada, Investigadora del projecte EGERA, va impartir el curs “Dimensió de gènere a la recerca. Horizon 2020” adreçat a personal tècnic i gestor vinculat a la recerca.

Isabel Montané impartirà al PAS dos edicions del curs "Comunicació amb perspectiva de gènere i incorporació del llenguatge no sexista", els dies 29 i 31 de maig i 26 i 28 de juny. Els dos cursos s’han ofert a través de la Unitat de Formació del PAS.

Per últim, l’Observatori i el Projecte EGERA han dissenyat un sessió de formació transversal per a estudiants de doctorat sobre "Perspectiva de gènere en la investigació" que tindrà lloc el 16 de maig a l’Escola de Doctorat.

El professorat es podrà inscriure als cursos a través de la Oficina de Qualitat Docent de la UAB.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies