Un estudi del grup MIRAS mostra que més de la meitat del que es diu en un judici amb intèrpret no es tradueix a la persona jutjada

Noti estudi interpret

És la primera vegada que s’ha pogut utilitzar informació directa i treballar amb un corpus de dades autèntiques -les transcripcions de les gravacions en vídeo de les vistes- per fer un estudi sobre la realitat de la interpretació als jutjats d’Espanya.

10/07/2017

Un estudi realitzat per les investigadores del grup de recerca MIRAS (Mediació i Interpretació en l’Àmbit Social) ha constatat greus mancances en la quantitat i la qualitat de la informació interpretada en els judicis a persones de parla estrangera.Les investigadores han analitzat vistes interpretades en anglès, francès i romanès i han comprovat que, de mitja, no s’interpreta el 54% de la informació parlada -51% en anglès, 39% en francès i 61% en romanès-. Els resultats es van presentar a la VII Jornada sobre Traducció i Interpretació als Serveis Públics, que va tenir lloc el 7 de juliol.  

Aquest percentatge comprèn tant la interpretació en veu alta, que queda enregistrada a les gravacions, com la que fa l’intèrpret a l’acusat a cau d’orella, que no resta gravada. Si només es té en compte la part que s’interpreta en veu alta, el percentatge mitjà del què no es tradueix arriba fins al 70%. El nombre mig d’intervencions senceres per minut que no es tradueixen és de 2,7 (1,8 en anglès, 1,6 en francès i 3,7 en romanès), una xifra considerada alarmant per les autores de l’estudi.

Es produeixen també solapaments freqüents entre els operadors judicials, que dificulten una interpretació precisa i completa, així com una velocitat de parla molt alta -de fins a 240 paraules per minut- en alguns fragments importants del judici, com l’informe final o la sentencia in voce. Pel que fa a la qualitat de la interpretació, es cometen una mitjana de 21 errors greus per hora, que solen ser adicions, falsos sentits i omissions; tot i que també es produeixen d’altres relacionats amb el llenguatge judicial, com un registre inadequat o manca de precisió.

També han detectat intervencions dels intèrprets per expressar idees pròpies, aconsellar l’acusat o advertir-lo, amb una mitja de 45,5 vegades per hora -50,2 en anglès, 11,9 en francès i 65,7 en romanès-. Les autores consideren igualment que els intèrprets i les empreses proveïdores d’aquest servei desconeixen o no apliquen el codi deontològic existent i fan una crida a que s’apliqui en la seva totalitat la Llei Orgànica del 2015, que reconeix la traducció i la interpretació com a part de nucli essencial dels drets a obtenir la tutela judicial efectiva.

Es pot trobar més informació sobre el projecte en aquest enllaç.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies