Exposició pública de l'autoinforme d'acreditació del Grau en Humanitats

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

S’ha publicat al web del centre, a disposició de la comunitat universitària, l’autoinforme elaborat pel Comitè d’Avaluació Intern (CAI) de la Facultat de Filosofia i Lletres per a l’acreditació del Grau en Humanitats. El podeu consultar aquí.

18/09/2017

Les persones interessades en fer suggeriments i comentaris els poden adreçar per escrit al Deganat de la Facultat (dg.lletres@uab.cat), indicant a l’assumpte «Comentaris a l’autoinforme». Les propostes han d’anar identificades amb el nom i cognom i el col·lectiu a què pertany la persona que l’envia (estudiant, professorat, personal d’administració i servei, altres). El termini acaba a les 14h del dia 16 d’octubre. L’autoinforme es presentarà per a la seva aprovació, si escau, a la Junta Permanent de la Facultat en la sessió del dia 16 d’octubre.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies