Publicats els resultats provisionals de les eleccions a la Junta de la Facultat

Eleccions a Junta de Facultat
Eleccions a Junta de Facultat

La degana de la Facultat de Dret, Esther Zapater Duque, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la  renovació de  tots els sectors de la Junta de Facultat (A, B, C, i D). 

30/10/2017

La degana de la Facultat de Dret, Esther Zapater Duque, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la  renovació de  tots els sectors de la Junta de Facultat (A, B, C, i D).

Publicats els resultats provisionals de les eleccions a la Junta de la Facultat

Per a més informació, consulteu l’apartat Coneix la Facultat/Eleccions, on trobareu la convocatòria completa i tota la informació sobre el calendari electoral, el cens electoral, la presentació de candidatures i el sistema de votació.

Enllaç votació electrònica

 

Notícies relacionades

Totes les notícies