Publicat un article sobre gestió documental i transparència per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP)

Transparència Admnistració article anahí

Anahí Casadesús, coordinadora de titulació i doctorant de l’Escola, ha escrit, juntament amb Agustí Cerrillo, catedràtic en dret administratiu de la UOC, un nou article sobre gestió documental i transparència a les administracions públiques, incorporat en l’últim número de la revista de l’INAP.

14/05/2018

L’últim número de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas: Nueva época, de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), ha publicat un article de coautoria entre Anahí Casadesús, coordinadora de titulació i doctorant de l’Escola, i Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la UOC.

L’article, sota el títol “El impacto de la gestió documental en la transparència de las Administraciones públicas: la transparencia por diseño”, analitza les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya, en matèria de gestió documental com a mitjà de millora de la transparència de les administracions.

La manca d’una previsió específica de mecanismes interns per a la gestió documental de les Administracions o la inutilització d’una terminologia clarificadora en quant a les metodologies i processos en gestió de documents, són alguns dels aspectes a millorar que proposen els dos autors a l’article.

La peça, que conclou sobre la necessitat d’augmentar els esforços a nivell intern per aconseguir una major organització per a la transparència pública, principalment a través de la transparència per disseny, es troba dins el marc del projecte “Transparencia, Integridad e Innovación Democràtica”, del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (2015-2017)”, del qual Cerrillo n’és l’investigador principal.

Anahí Casadesús és coordinadora de titulació de l’Escola i una de les cinc doctorands del Programa d’Història Comparada, Política i Social, la principal línia d’investigació de la qual és la gestió de riscos documentals i rendició de comptes.

Revista GAPP

La revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas: Nueva época és una publicació semestral en format digital, editada per l’INAP des del 1994. S’ha distingit per impulsar estudis interdisciplinaris en la matèria i l’anàlisi d’experiències i casos d’especial interès per als professionals de les administracions públiques.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies