Pràctiques Externes del MUPGS curs 2017/18

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

El 6 de novembre s'obre el termini per sol.licitar places de Pràctiques Externes del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària del curs 2017/18. La sol·licitud de la plaça i l’adjudicació definitiva es faran a través de l'aplicatiu

01/11/2017

Us comuniquem que dilluns, 6 de novembre, s’obrirà el termini per sol·licitar una plaça per realitzar les pràctiques curriculars del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària: 30 ECTS corresponents als mòduls 43424 Pràctiques Externes I (curs acadèmic 2016-2017) i 43425 Pràctiques Externes II (curs acadèmic 2017-2018).

La sol·licitud de la plaça i l’adjudicació definitiva es faran a través de l'aplicatiu

  • El 6 i 7 de novembre (ambdós inclosos): Termini per fer les sol·licituds.
  • 8 de novembre: Assignació de les places a partir de les 13 h. Els/les estudiants rebreu la informació de la plaça assignada mitjançant el vostre correu-e.
  • 9 de novembre: Acceptació o Renúncia de la plaça assignada. Aquest pas és un requisit obligatori per a obtenir definitivament la plaça o per poder continuar amb el procés d’assignació en cas de renúncia o en el cas de no haver obtingut una plaça de les sol·licitades.
  • 13 de novembre: 2n termini de sol·licitud per als/les estudiants sense assignació de places o amb renúncia de plaça assignada el 9 de novembre.
  • 14 de novembre: Assignació de les places a partir de les 13 h. Els/les estudiants rebreu la informació de la plaça assignada mitjançant el vostre correu-e.
  • 15 de novembre: Acceptació o renúncia de la plaça assignada. Aquest pas és un requisit obligatori per a poder obtenir definitivament la plaça o per poder continuar amb el procés d’assignació en cas de renúncia o en el cas de no haver obtingut una plaça de les sol·licitades.
  • 17 de novembre: Finalització del procés. Si, després d’aquesta data, quedés algun/a estudiant sense plaça assignada, se li adjudicaria manualment previ acord amb la coordinadora Maria Álvarez Moleiro.

El criteri que s’utilitzarà per a adjudicar-vos una plaça és el barem de l’expedient acadèmic de la titulació finalitzada que us va donar accés al Màster.

Mentre estigui obert el termini de sol·licitud de plaça (6 i 7 de novembre i 13 de novembre), podreu canviar la selecció realitzada tantes vegades com vulgueu.

En el moment de realitzar la sol·licitud, d’entre tota l’oferta disponible, haureu de seleccionar un mínim de 8 places i un màxim de 16. Us recomanem que, en el moment de fer la sol·licitud on-line consulteu de nou, al mateix aplicatiu, l’oferta de places, ja que estem actualitzant algunes dades.

Recordeu que, per poder optar a qualsevol de les places ofertades cal estar donat d’alta com a col·legiat o precol·legiat al COPC. A més a més, per aquelles places que oferten alguna rotació en unitats infantojuvenils cal estar en possessió de la Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals que podeu sol.licitar a:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes

 

Notícies relacionades

Totes les notícies