Obertes dues convocatòries per a equipaments docents

Aula d'Informàtica

S’han obert dues convocatòries per a equipaments docents. Els Departaments poden fer arribar al Deganat del Centre peticions de despeses relacionades amb inversions per a l’adquisició de petit equipament d’ús docent.

14/06/2017

Estan obertes dues convocatòries per a inversions docents i per a equipament de laboratoris docents.
 
Inversions docents
 
Tal i com es va informar a la Junta Permanent del passat 8 de juny, el Deganat ha rebut 24.958,13€ per destinar-los a inversions docents. S’han compromès 10.000€ en despeses relacionades amb la millora de la Sala de Graus. Per tal de fer la despesa dels 14.958,13€ restants, es demana que des dels Departaments es faci arribar al Deganat una llista prioritzada de desiderates de petit equipament d'estricte ús docent relacionat amb laboratoris o espais docents que considereu que poden millorar la qualitat de la docència. No es tindrà en compte cap sol·licitud relacionada amb la recerca. 

La llista prioritzada ha de contenir:
  1. La descripció de l’equipament i, si escau, el nombre d'unitats.
  2. La descripció de la millora de tipus docent que suposaria la seva adquisició.
  3. L'enumeració de les assignatures i la titulació / les titulacions que es podrien beneficiar de l'adquisició.
  4. Un pressupost fet d'acord amb el proveïdor (proforma).
  5. Capacitat de cofinançament de l'equipament per part del Departament o Departaments implicats (10% del pressupost sol·licitat).
L'Equip de Deganat farà una priorització de les sol·licituds (que s'hauran de trametre a dg.lletres@uab.cat fins el divendres dia 7 de juliol a les 14.00h) fins a exhaurir l’import.

Adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats

El Vicerectorat d’Economia i Campus ha obert la convocatòria per a sol·licitar finançament per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats. Tot i que els departaments han rebut la notificació, cal centralitzar les peticions i enviar-les de forma conjunta des del Deganat. Per tant, us demanem que des dels Departaments ens les feu arribar (dg.lletres@uab.cat) segons les indicacions que trobareu en els documents adjunts abans del 28 de juny a les 14.00h (atès que el termini per a la seva tramesa al Vicerectorat acaba el 30 de juny). Les peticions han d’anar acompanyades del compromís de cofinançament d’un mínim del 10% per part del Departament que faci la sol·licitud.

Més informació: Imprès de la convocatòria del Vicerectorat d'Economia i Campus
Convocatòria del Vicerectorat d’Economia i Campus

 

Notícies relacionades

Totes les notícies