Oberta la primera convocatòria d’ajuts per a l’organització d’activitats

Entrada Facultat

El Degà, Joan Carbonell, ha resolt aprovar en data 8 de juny de 2018 la primera convocatòria de l’any per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres que se celebrin durant el segon semestre de l'any, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018. Les sol·licituds d’ajut s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat de l'11 de juny al 28 de juny de 2018, ambdós inclosos (assumpte: Sol·licitud d’ajut). Resolució i BasesImprès de sol·licitud

08/06/2018

El Degà, Joan Carbonell, ha resolt aprovar en data 8 de juny de 2018 la primera convocatòria de l’any per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres que se celebrin durant el segon semestre de l'any, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018.

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat entre l'11 i el 28 de juny a les 14:00 h (Assumpte: Sol·licitud d’ajut). S'adjunten a aquest correu l'imprès de sol·licitud i la resolució i bases de la convocatòria. Ambdós documents es poden descarregar també de la plana web de la Facultat. Per a la resolució dels ajuts s’aplicaran els requisits i criteris de priorització establerts a les bases.

Es desestimarà sense excepcions qualsevol sol·licitud que no compleixi algun dels requisits de l’annex 1 de la resolució (Bases reguladores, apartats 4.1 i 4.2).

El termini per resoldre i notificar la resolució és de quinze dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució, que serà inapel·lable.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies