Oberta la convocatòria per a l'adquisició i renovació d’equipament de laboratoris docents

LletresEdifici

El Vicerectorat d’Economia i Campus ha obert la convocatòria per a sol·licitar finançament per a  l'adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats. Els Departaments han de fer arribar les sol·licituds al Deganat (dg.lletres@uab.cat) segons les indicacions adjuntes, abans del 25 de juny a les 14.00h.

13/06/2018

Per a  l'adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats, el Vicerectorat d’Economia i Campus ha obert la convocatòria per a sol·licitar finançament d’ús exclusivament docent. 

Tot i que els departaments heu rebut la notificació, cal centralitzar les peticions i enviar-les de forma conjunta des del Deganat. Per tant, us demanem que des dels Departaments ens les feu arribar (dg.lletres@uab.cat) segons les indicacions adjuntes, abans del 25 de juny a les 14.00h (atès que les sol·licituds s’han de presentar al Vicerectorat d’Economia i de Campus abans del dia 2 de juliol de 2018). Les peticions han d’anar acompanyades del compromís de cofinançament d’un mínim del 10% per part del Departament que faci la sol·licitud. Us adjuntem el formulari que heu d'utilitzar i fer-nos arribar. 

El material adquirit amb els recursos d’aquesta convocatòria ha d’anar destinat exclusivament a la docència de grau i de màster universitari, i se n’exclouen explícitament els materials i els equipaments destinats a la recerca. El termini d’execució de la despesa està fixat el 31 de desembre de 2018.

La llista prioritzada ha de contenir: 

1. La descripció del nou material que es vol adquirir o, si es tracta de renovació, del material obsolet o tècnicament millorable a substituir.

2. La justificació raonada de la compra per necessitats docents (assignatures i col·lectius d’estudiants beneficiaris).

3. El laboratori o espai docent on es destinarà l’equipament sol·licitat, indicant les titulacions beneficiàries, el nombre de places i el grau d’ús.

4. L’import del material que es vol adquirir, IVA inclòs, especificant el cofinançament del centre. I un pressupost fet d'acord amb el proveïdor (o factura proforma) que, a poder ser, haurà d’estar fet per un proveïdor de la UAB.

5. Capacitat de cofinançament de l'equipament per part del Departament o Departaments implicats (mínim 10% del pressupost sol·licitat).

La manca d’alguna d’aquestes informacions pot anul·lar una petició concreta de la sol·licitud.

Més informació: FormulariLabDoc

 

Notícies relacionades

Totes les notícies