Mostra de Màsters a la Facultat de Filosofia i Lletres

MastersPresentacio

La Facultat de Filosofia i Lletres ofereix per al curs vinent 23 màsters oficials. Aquests programes aporten a l’estudiantat una formació avançada, orientada tant a l’especialització professional com a la iniciació a la recerca. Podeu trobar informació detallada dels màsters en aquest enllaç.

10/05/2018

La Facultat de Filosofia i Lletres ofereix per al curs vinent 23 màsters oficials. Aquests programes aporten a l’estudiantat una formació avançada, orientada tant a l’especialització professional com a la iniciació a la recerca.

Els programes de màster de la Facultat tenen una càrrega lectiva que comprèn 60 crèdits ECTS. Els plans d’estudis preveuen una formació teòrica i pràctica que l’alumnat assoleix mitjançant matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i activitats d’avaluació, i que finalitza amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball de fi d’estudis.

Entre el 15 i el 23 de maig la Facultat de Filosofia i Lletres organitza diferents presentacions com a mostra per presentar l’oferta de màsters 2018-2019. Durant aquests dies es programaran xerrades informatives a càrrec dels coordinadors i coordinadores dels Màsters on seran ateses les consultes de l’alumnat interessat.

Podeu veure l’exposició de cartells informatius dels màsters davant de la gestió acadèmica.

Podeu trobar informació detallada dels màsters en aquest enllaç.

Per sol·licitar l’accés a un dels màsters de la Facultat, cal que realitzeu una sol·licitud d’admissió en línia aquí (si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos).

Podeu assistir a les següents xerrades informatives:

 • Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, 17 de maig, a les 12.45h (Sala de Reunions del Departament d'Art i de Musicologia)
 • Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology, 23 de maig, a les 11.30h (Aula 300)
 • Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social, 23 de maig, a les 11.30 (Aula 300)
 • Ciència Cognitiva i Llenguatge, 16 de maig a les 12.40h (Aula 301) i 17 de maig, a les 11.10h (aula 303)
 • Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic, 16 de maig a les 13h (Aula 209)
 • Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies: Presentació pels professors de diferents assignatures.
 • Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, 16 de maig, a les 12.40h (aula 301) i 17 de maig a les 11.10h (Aula 303)
 • Estudis Teatrals, 16 de maig a les 12.40 (Aula 301) i 17 de maig a les 11.10h (aula 303)
 • Estudis Territorials i de la Població, 16 de maig a les 10h (Sala Actes Facultat)
 • Filosofia Aplicada, 17 de maig a les 11.30h (Aula302)
 • Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística, 16 de maig a les 11.30h (Aula 206)
 • Geoinformació, 16 de maig, a les 10:00h (Sala Actes Facultat)
 • Història Contemporània, 15 de maig a les 13h (Aula 205). 
 • Identitat Europea Medieval, 22 de maig a les 10.20h (Aula 207); 22 de maig a les 13.20h (Aula 104); 23 de maig a les 09.40h (aula 104). 
 • Literatura Comparada: estudis literaris i culturals: presentació pels professors de diferents assignatures. 
 • Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera, 16 de maig, a les 13h (aula 211)
 • Mediterrània Antiga, 23 de maig. Pendent de confiramció horària. 
 • Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, 16 de maig, a les 10.00h (Sala Actes Facultat)
 • Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (itinerari Antiguitat i Edat Mitjana), 22 de maig a les 10.20h (Aula 207); 22 de maig a les 13.20h (Aula 104); 23 de maig a les 09.40h (Aula 104)

 

Notícies relacionades

Totes les notícies