La UAB ja pot avaluar projectes d’experimentació amb animals com a Òrgan Habilitat

La UAB ja pot avaluar projectes d’experimentació amb animals com a Òrgan Habilitat

El Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat ha estat designat com a Òrgan Habilitat (OH) per la Generalitat de Catalunya per a l’avaluació de projectes d’experimentació amb animals, tant d’investigadors de la UAB com d’externs. El nou servei entra en funcionament l’1 de novembre.

20/10/2017

L’autorització obtinguda permet a l’OH-CEEA-UAB l'avaluació directa de projectes de tipus I i II –no severs o que no impliquen primats- i que ja hagin estat avaluats per un comitè d’ètica d’experimentació animal. La UAB compta amb una Comissió d’Experimentació Animal i Humana (CEEAH), de la qual aquest Comitè en forma part.

Aquesta autorització permetrà agilitar el procés d’avaluació i tramitació dels projectes presentats pels investigadors a la CEEAH, que fins ara havien de fer un segon tràmit a la Generalitat.

El nou OH realitzarà també l’avaluació retrospectiva d’aquells projectes que incloguin procediments severs o moderats -si així s’ha establert en l’autorització- i en els casos que s'hagi cregut convenient en l’avaluació del projecte.

L’OH-CEEA-UAB està regulat pel seu reglament, aprovat el 23 de març de 2017 pel Consell de Govern, i pel Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, i aplicarà les tarifes aprovades pel Consell Social per a la prestació dels seus serveis. L’avaluació del projecte es basarà en els requisits de l’article 34 d’aquest decret i remetrà al sol·licitant un informe amb el resultat de l’avaluació.

Els interessats en sol·licitar simultàniament l’avaluació per part de la CEEA i de l’OH han de fer arribar una sol·licitud per correu electrònic a l’adreça oh.ceea@uab.cat. També poden consultar el manual de funcionament d’aquest procés.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies