La interpretació als processos penals a Catalunya

La xerrada serà el 24 de maig a les 15:30 h a l'aula Josep Carner (005) de la Facultat.

30/05/2017

La Dra. Carmen Bestué, investigadora del grup MIRAS, parlarà de les característiques de la interpretació als processos penals. Parlarà dels reptes que suposa l’entrada en vigor de la llei orgànica 5/2015, de 27 d’abril, per la qual es modifica la Llei d’enjudiciament criminal i la Llei Orgànica 6/1985 d’1 de juliol per a la transposició de la Directiva europea relativa al dret a interpretació i a traducció als processos penals. Presentarà el projecte de recerca TIPP (Traducció i Interpretació als Processos Penals).