L’Escola assisteix a la 34ª reunió internacional del Subcomitè 11 d’Arxius i Gestió Documental del Comitè Tècnic 46 ISO a Lisboa

Reunió a Lisboa

La coordinadora de titulació, Anahí Casadesús de Mingo, ha representat a l’ESAGED en aquest encontre dels grups de treballs internacionals de I’ISO TC46/SC11, celebrat a Lisboa entre els dies 14 i 18 de maig.

12/06/2018

La representant de l’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB, com a membre de l’organisme estatal de normalització UNE, s’ha reunit amb sis grups de treball del subcomitè 11, dedicat a l’arxivística i la gestió documental.


Al grup de treball sobre “Avaluació de la Gestió Documental”, els membres varen treballar al voltant del concepte d’appraisal i en la continuació d’un informe tècnic que es publicarà durant el primer semestre de l’any 2019, després de ser analitzat per un conjunt d’experts, entre els quals es troba l’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB.

L’Escola també va participar al grup de treball dedicat als “Sistemes de Gestió per als Documents”, en què s’està treballant la ISO 30300 com a única norma de terminologia i vocabulari per a tots els productes normatius generats pel subcomitè. Es tracta d’un dels grups de treball on l’Escola participa més activament, ja que és membre de l’equip de redacció de la norma.


En un altre grup de treball es varen debatre actualitzacions de les normes ISO 16175, on un dels productes anirà dirigit a gestors de documents i un altre a empreses tecnològiques, que servirà per definir els requeriments funcionals de les aplicacions de gestió documental.

El centre és també membre actiu del Grup de Coordinació i el Grup Editorial de la pàgina web del SC11/TC46 ISO. Concretament, la coordinadora de titulacions de l’Escola, Anahí Casadesús de Mingo, és la persona encarregada de gestionar els perfils de les xarxes socials del comitè i la difusió de les seves activitats.

Precisament, en aquesta reunió, Anahí Casadesús de Mingo –com a representant de l’UNE-, va posar sobre la taula una proposta de revisió de l’informe tècnic ISO 18128 sobre apreciació de riscos en processos i aplicacions de gestió documental. Ja que la coordinadora és el nexe d’unió (o liaison) entre aquest subcomitè i el comitè tècnic ISO TC 262 Risk Management, enfocat a la gestió del risc, que es reunirà el proper mes de juliol a Bakú (Azerbaidjan).

A l’últim plenari es varen repassar totes les decisions preses i es varen sol·licitar entre els membres internacionals voluntaris per seguir amb les noves pautes de treball. La propera reunió internacional de l’ISO TC46/SC11 es celebrarà a Ottawa (Canadà) entre els dies 6 i 10 de maig de 2019.
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies