Junta Permanent de la Facultat

 

09/10/2017

El Degà convoca als membres de la Junta Permanent de la Facultat a una sessió ordinària el dilluns dia 16 d’octubre, a les 15h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona convocatòria, a la Sala de Juntes.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta anterior.
2. Aprovació, si escau, dels membres de les comissions de les places a concurs.
3. Aprovació, si escau, de l’autoinforme d’acreditació del Grau en Humanitats.
4. Aprovació, si escau, d’atorgar el nom “Jordi Castellanos” a un espai de la Facultat.
5. Ratificació de propostes de nous títols de màster.
6. Aprovació de propostes de títols de grau de l’escola adscrita EINA.
7. Informació de l’Equip de Deganat.
8. Torn obert de paraules.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies