Jornades d'acollida dels estudiants de primer curs

Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres

Els propers 6 i 7 de setembre al matí la Facultat de Filosofia i Lletres organitza una sèrie de sessions adreçades als estudiants de primer curs dels Graus del centre, per tal d’informar-los de qüestions bàsiques per facilitar la seva incorporació a la vida acadèmica de la universitat.

16/07/2018

El dia 6, després de la benvinguda del degà i d’una lliçó inaugural a càrrec del Dr. Jordi Figuerola, el vicedegà de Comunitat Universitària i Promoció d'Estudis explicarà les principals qüestions de caràcter acadèmic. 

A continuació, l'estudiantat serà informat sobre el Servei de Llengües i el Servei d'Activitat Física (SAF). 

El dia 7 seran informats/des sobre la Fundació Autònoma Solidària (FAS), la Biblioteca d'Humanitats i el Servei d'Informàtica de la Facultat; i, finalment, tindran una darrera sessió amb el coordinador/a del seu títol. 

Si ets, doncs, un/a estudiant de nou accés a primer curs, és convenient que assisteixis a aquestes sessions d’acord amb el Programa de les Jornades d’Acollida. Totes les sessions es duran a terme a l’Auditori de la Facultat, excepció feta de la reunió amb el coordinador/a que tindrà lloc a l’aula assenyalada que consta en el Programa esmentat.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies