Jornades d’acollida per als estudiants de primer curs dels Graus

Els propers 7 i 8 de setembre al matí la Facultat de Filosofia i Lletres organitza una sèrie de sessions adreçades als estudiants de primer curs dels Graus del centre, per tal d’informar-los de qüestions bàsiques per facilitar la seva incorporació a la vida acadèmica de la universitat.

28/07/2017

El dia 7, després de la benvinguda del degà Joan Carbonell i d’una lliçó inaugural a càrrec de la professora Sara Martín, “Obrint les Humanitats: fantasia, ciència ficció i el que els estudiants ens poden ensenyar”, els estudiants seran informats sobre el Servei de Llengües, la Fundació Autònoma Solidària i el Servei d’Activitat Física. El dia 8 el vicedegà de Comunitat Universitària i Promoció d’Estudis, Manuel Santirso, els explicarà les principals qüestions de caire acadèmic; a continuació seran informats sobre la Biblioteca d’Humanitats i el Servei d’Informàtica de la Facultat; i, finalment, tindran una darrera sessió amb el coordinador/ra del seu títol.

Si ets, doncs, un estudiant de nou accés a primer curs, és convenient que assisteixis a aquestes sessions d’acord amb el Programa de les Jornades d’Acollida. Totes les sessions es duran a terme a l’Auditori de la Facultat, excepció feta de la reunió amb el coordinador/a que tindrà lloc a l’aula assenyalada que consta en el Programa esmentat.

Si ets estudiant de primer i encara no has recollit els impresos, pots adreçar-te al mostrador de l’entrada de la Facultat (SLIPI). 

La segona assignació per a les titulacions de grau de la Facultat s’ha dut a terme el 25 de juliol. La matrícula de la primera reassignació es farà el 7 i el 8 de setembre i la de la segona reassignació el 15 de setembre. La tercera reassignació serà el 21 de setembre i la matrícula de la tercera reassignació el 28 de setembre.

Si ets estudiant d’Estudis Anglesos o combinats amb Anglès, Estudis Francesos o combinats amb Francès, o Història, consulta la informació sobre els cursos propedèutics.

 

Notícies relacionades

La dolçor de no fer res

L’Equip de Deganat desitja que tota la comunitat universitària gaudeixi del període de vacances estiuenques i practiqui “la dolçor de no fer res”, tal com ens proposa l’autor antic. Durant el mes d'agost, els diferents serveis del campus de la UAB funcionaran amb horaris especials o romandran tancats durant alguns dies. Consulteu aquí els serveis disponibles. Llegir més

Totes les notícies