Eleccions a la Junta de Facultat

La degana, Margarita Martí, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions per renovar els membres electes representants del sector de l'alumnat (sector C) de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica.
 
Trobareu la informació a la plana web de les Eleccions a la Junta de Facultat 2017.
 

02/10/2017

La degana, Margarita Martí, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions per renovar els membres electes representants del sector de l'alumnat (sector C)de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònica
 
Trobareu la informació a la plana web de les Eleccions a la Junta de Facultat 2017.
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies