El Deganat presenta els nous plans d’estudis

facultataerea

Al llarg de la setmana passada, l’Equip de Deganat va presentar als tres estaments de la Facultat (PAS, PDI i Alumnat) la nova proposta dels plans d’estudis resultat de la feina de la Comissió de Revisió dels Plans d’Estudis de Junta de Facultat. La nova proposta preveu mantenir els tres graus actuals amb modificacions i crear-ne dos de nous, que provisionalment tenen el nom de Comunicació de les Organitzacions i Comunicació Interactiva.

26/01/2018

La proposta preveu que tots els graus siguin de 240 crèdits ECTS, dels quals 60 són de formació bàsica, 120 de caràcter específic, i depenent del grau, entre 36 o 48 de caràcter optatiu, amb 12 crèdits ECTS a tots els graus dedicats al TFG.

 
Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques mantenen la seva estructura anterior, tot i que incorporen alguns canvis de revisió i actualització. Pel que fa a Periodisme se suprimirà un grup i es reduiran els dos existents a 80 alumnes per donar cabuda a la creació dels dos graus nous, i  és el grau existent que té més canvis en reduir optatives i canviar obligatòries. Els dos graus nous són doncs, Comunicació de les Organitzacions, pensat per a professionals que treballaran en els gabinets de comunicació i/o crearan els seus propis serveis de comunicació per a respondre a les necessitats de les organitzacions i Comunicació Interactiva, pensada per a professionals que treballaran en els mitjans de comunicació, organitzacions o empreses que precisaran un nou perfil laboral de treballadors formats en ciències socials i en tècniques informàtiques per cobrir des dels equips de periodisme d’investigació en dades, a crear webs d’organitzacions de comunicació, etc.
 
Al llarg de la setmana passada, l’equip de Deganat es va reunir amb els tres estaments de la Facultat per presentar la nova proposta i rebre observacions respecte la mateixa. Aquesta nova proposta queda pendent d’aprovar-se el proper 15 de març a la Junta de Facultat.
 
Cal recordar que el juny del 2016, la Junta de Facultat va aprovar amb una àmplia majoria, l’inici d’un procés de revisió dels plans d’estudi dins d’un escenari que preveia mantenir els tres graus actuals i crear-ne dos de nous, on tots els graus serien de 240 crèdits ECTS.
 
A l’inici del curs 2016/2017 es va crear la Comissió de Revisió dels plans d’estudi, amb representats de PAS, PDI i Alumnat (amb representació aquest últims tant d’Assemblea com de Junts Comunicació) per treballar en la revisió i millora dels plans d’estudi dels tres graus que es mantenen i en la creació dels dos graus nous. Tant departaments, professors interfacultatius, membres del PAS o alumnat han pogut, a través de la comissió participar activament en la confecció del què ha estat el resultat de la feina de la comissió, una nova proposta de plans d’estudis per a la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Podeu consultar la presentació amb informació ampliada de la proposta a continuació.

Més informació: Presentació Revisió dels Plans d'Estudis

 

Notícies relacionades

Totes les notícies