Resultats provisionals de les eleccions a la Junta de la Facultat

urna

Un cop finalitzat el termini per a votar els representants d'aquests sectors a la Junta de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i efectuat l'escrutini dels vots, la Junta Electoral de la Facultat ha proclamat els resultats provisionals.

urna

06/10/2017

La Junta Electoral de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, reunida amb data de 5 d'octubre de 2017, va posar en marxa el procés electoral per cobrir les vacants dels representants dels sectors A i C a la Junta de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Un cop finalitzat el termini per a votar els representants d'aquests sectors a la Junta de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i efectuat l'escrutini dels vots, la Junta Electoral de la Facultat ha proclamat els resultats provisionals.

Els podeu consultar a l'apartat Coneix la Facultat/Estructura administrativa/Eleccions), on també trobareu tota la informació sobre les eleccions i el calendari electoral.

Trobareu més informació sobre el vot electrònic al portal de votació electrònica: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#110.