Curs d’introducció a l’ensenyament de l’espanyol

El curs es realitzarà del 3 al 13 de juliol (de 9.00 h a 14.00 h) a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. S'adreça a persones que volen orientar la seva formació i trajectòria laboral a l'ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE) creiem que podria interessar a filòlegs, traductors, mestres, estudiants d'humanitats, etc.

15/05/2017

El curs està adreçat a persones que volen orientar la seva formació i trajectòria laboral a l'ensenyament d'Eespanyol com a Llengua Estrangera (ELE). En el curs es tracten els problemes fonamentals amb què s'enfronta el professor en formació: des de com organitzar la primera classe, passant per l'anàlisi, la selecció i adaptació de materials, així com l'ensenyament de la gramàtica i les principals dificultats que planteja l'espanyol per als estudiants d'ELE -per exemple, com ajudar els alumnes a desenvolupar estratègies d'aprenentatge-per finalitzar abordant la qüestió de com avaluar els alumnes de manera adequada i formativa. L'enfocament de totes aquestes qüestions tindrà un caràcter eminentment pràctic.

Objectius

 • Desenvolupar habilitats i familiaritzar-se amb els coneixements necessaris per preparar classes des dels fonaments de l'enfocament comunicatiu.
 • Proveir de coneixements i eines per desenvolupar en els estudiants estratègies d'aprenentatge que afavoreixin el seu aprenentatge autònom.
 • Seleccionar i adaptar materials didàctics adequats al context d'aprenentatge.
 • Conèixer els fonaments de l'avaluació de la competència lingüística i familiaritzar-se amb l'ús de materials i instruments d'avaluació.

Programa
 • Estrategias didácticas para las primeras clases de ELE a alumnos de A1
 • Las estrategias de aprendizaje
 • Introducción a algunos de los principales problemas gramaticales que plantea el español a los alumnos de ELE
 • La enseñanza de algunos de los principales problemas gramaticales que plantea el español a los alumnos de ELE
 • La evaluación en la enseñanza de ELE
 • La enseñanza de la literatura en ELE
 • Selección y adaptación de materiales
 • La enseñanza de la pronunciación
 • Recursos para el profesor de ELE y orientaciones profesionales

Professorat
 • Cristina Lozar Griera, Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona-Drassanes
 • M.ª José Hernández Blasco, Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona-Drassanes
 • José M.ª Brucart Marraco, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Lourdes Miquel López, Escuela Oficial de Idiomas Vall d'Hebron de Barcelona
 • María Machuca Ayuso, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Beatriz Ferrús Antón, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Paula Cerdeira Núñez, ENFOREX Barcelona
 • Dolors Poch Olivé, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Carolina Julià Luna, Universitat Autònoma de Barcelona

L'import de la matrícula és de 410 €. El curs tindrà una durada de 45 h. Horari i dates: 9.00 h -14.00 h (del 3 al 13 de juliol). Les inscripcions s'han de fer en el següent enllaç.  Els alumnes que hagin participat en aquest curs rebran un certificat d'assistència expedit per l'Institut Cervantes i la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a això, l'assistència serà obligatòria i les faltes d'assistència, independentment de la causa, no podran superar el 15 % de la durada total del curs.

Podeu obtenir més informació a la pàgina web o contactant amb Carlolina Julià (carolina.julia@uab.cat; curso.ele@uab.cat), Dolors Poch (935814951) o Joseph García (935818082).

Organitzen el Departament de Filologia Espanyola de la UAB i l'Institut Cervantes.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies