Convocatòria de Junta de Facultat

EntradaFacultat

El degà convoca als membres de la Junta de Facultat a una reunió ordinària que tindrà lloc a l'aula 501 del centre el proper dia 19 de desembre a les 15.30h en primera convocatòria i a les 16.00h en segona convocatòria.

04/12/2017

El degà convoca als membres de la Junta de Facultat a una reunió ordinària que tindrà lloc a l'aula 501 del centre el proper dia 19 de desembre a les 15.30h en primera convocatòria i a les 16.00h en segona, amb el següent ordre del dia:

1.        Constitució de la Junta de Facultat (resultant de les eleccions del mes de maig).
2.        Aprovació, si escau, de l'acta anterior.
3.        Elecció de representants a la Junta Permanent.
4.        Aprovació, si escau, dels membres designats pel centre en els concursos per a la provisió de places per mèrits rellevants.
5.        Aprovació, si escau, de l'informe de seguiment del centre.
6.        Informe del Degà.
7.        Torn obert de paraules.

A efectes de presentació de candidatures a la Junta Permanent (punt 3) per part dels estudiants, del professorat no permanent i del PAS, seran vàlides les candidatures ja presentades per a la sessió ajornada de la Junta de Facultat i aquelles noves que es puguin presentar abans del dia 15 de desembre a les 17.00h al Deganat (dg.lletres@uab.cat).

 

Notícies relacionades

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Nota de l’Equip de Govern de la UAB

Davant la sentència que estima la demanda interposada per Joves Societat Civil Catalana, l’Equip de Govern acata la resolució judicial que ordena la inscripció de JSCC-UAB al directori de col·lectius de la UAB i alhora expressa un total desacord amb la sentència quan declara que la Universitat ha vulnerat drets fonamentals. Llegir més

Totes les notícies