Congrés Internacional de Dret Urbanístic

International Urban Congres

10/07/2017

Els propers dies 22 i 23 de setembre de 2017 es realitzarà a la Casa Convalescència (UAB) de Barcelona el XI Congrés Internacional de Dret Urbanístic, organitzat per l’Associació Internacional de Dret Urbanístic (AIDRU), l’Associació Espanyola de Dret Urbanístic i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB. El Congrés està dedicat a la protecció del patrimoni arquitectònic i natural i la seva relació amb el dret urbanístic.

Los próximos días 22 y 23 de septiembre de 2017 se realizará en la Casa Convalescència (UAB) de Barcelona el XI Congreso Internacional de Derecho Urbanístico, organizado por la Asociación Internacional de Derecho Urbanístico (AIDRU), la Asociación Española de Derecho Urbanístico y la Cátedra Enric Prat de la Riba de Estudios Jurídicos Locales de la UAB. El Congreso está dedicado a la protección del patrimonio arquitectónico y natural y su relación con el derecho urbanístico.

On the 22nd and 23rd of September, 2017, the XI International Congress of Urban Law will be held at the Casa Convalescència (UAB) in Barcelona, organized by the International Association of Urbanistic Law (AIDRU), the Spanish Association of Urbanistic Law and the Chair Enric Prat de la Riba of Local Legal Studies at the UAB. The Congress is dedicated to the protection of the architectural and natural heritage and its relationship with urban planning law.

Més informació: Information: International Urban Law Congres