Ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat

El degà, Joan Carbonell, ha resolt aprovar en data 14 de juny de 2017 la primera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres.

14/06/2017

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat del 15 de juny al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos (Assumpte: Sol·licitud d’ajut).

Per a la resolució dels ajuts s’aplicaran els requisits i criteris de priorització establerts a les bases. Es desestimarà sense excepcions qualsevol sol·licitud que no compleixi algun dels requisits de l’annex 1 de la resolució (Bases reguladores, apartats 4.1 i 4.2).

El termini per resoldre i notificar la resolució és de quinze dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució, que serà inapel·lable.

Més informació: Imprès de sol·licitud
Bases reguladores

 

Notícies relacionades

Totes les notícies