Ajut per incrementar el grau d'internacionalització de la Facultat

Una de les línies estratègiques de la Facultat de Filosofia i Lletres per al bienni 2016-2018 té com a objectiu l'increment de la internacionalització. Amb aquesta finalitat, el vicerectorat de Relacions Internacionals ha concedit al centre un ajut dins del programa AIDA per a la intensificació de la docència en anglès.

25/07/2017

L’objectiu del programa del vicerectorat és donar suport al professorat implicat en aquesta docència pel que fa a la millora de les habilitats lingüístiques. Amb vista al curs 2017-2018 els departaments i les titulacions de grau han fet un esforç per incrementar els grups en anglès amb dues finalitats principals: procurar un ventall major d'assignatures als estudiants d'intercanvi in i oferir als nostres estudiants la possibilitat d'encarar una part de la docència en la llengua internacional per excel·lència. D’aquesta manera es vol  aconseguir que la programació de docència de grau en anglès augmenti gradualment fins arribar a esdevenir una oferta permanent per a cadascun dels graus de la Facultat.
 
L'ajut va destinat, en primera instància, a donar suport al professorat implicat en la docència en anglès programada per al curs 17-18 i, en segona instància,  es farà extensiu, en cas que restin places disponibles, a la resta del professorat de la facultat que tingui previst millorar les seves habilitats lingüístiques de cara a programar noves assignatures per al curs 2018-2019.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies