Seminari d’Estudis de la Dona (SED)


Departament de Sociologia
Responsable: Judith Astelarra / Teresa Torns
Adreça electrònica de contacte: judith.astelarra@uab.es, teresa.torns@uab.es
Telèfon de contacte: 93 581 24 20
Breu descripció/ Objectius:
"El centre de recerca Seminari d'Estudis de la Dona (SED), en els darrers cinc anys, ha coordinat les activitats docents i d'extensió universitària del Departament de Sociologia en els temes relacionats amb la situació social de les dones. En l'àrea docent, s'imparteixen cursos de doctorat i seminaris. Les activitats d'extensió han inclòs la realització de jornades d'estudi i de conferències, a més de la publicació de diversos llibres i de comptar amb un centre de documentació especialitzat. Aquest centre de recerca actualment és coordinat per Judith Astelarra i Teresa Torns, però compta amb la col·laboració de diverses persones del Departament. És per això que es considera un grup que treballa la perspectiva de gènere de forma transversal, present a totes les recerques realitzades

 Jornades, seminaris i congressos  Formació en gènere  Marc legal  Bibliografia  Enllaços d'interès  Documents PDF  Salut i dones  Xarxa RUIGEU

 

CONTACTA

Observatori per a la Igualtat de la UAB (Unitat d'igualtat)

Edifici l'Àgora (Edifici R)
Despatx, R/129
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telf. +34 93 581 29 29

Enviar correu

 

Institut Català de les Dones