Guia per l'ús no sexista del llenguatge


Elaborat per encàrrec de l'Observatori pel Servei de Llengües de la UAB amb la participació de Fiona Kelso, Heura Marçal i Mercè Nogués, amb la col·laboració d'Amparo Tusón.

Tant en la llengua catalana com en la castellana s'ha normalitzat l'ús de les formes masculines per fer referència a persones i col·lectius de manera genèrica. Aquest fet ha comportat l'elaboració de discursos en què les dones no hi són presents. Per tal d'evitar el sexisme en el llenguatge, s'ofereix a la comunitat un recull de possibles solucions per garantir la igualtat en aquest camp, adaptant la llengua a les necessitat dels nostres temps.

Així, doncs, el document ofereix un conjunt de recursos o estratègies lingüístiques en l'ús del català, castellà i anglès per evitar, sempre que sigui possible, el masculí com a genèric i incorporar d'aquesta manera la presència de les dones en els textos redactats.

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB
 Jornades, seminaris i congressos  Formació en gènere  Marc legal  Bibliografia  Enllaços d'interès  Documents PDF  Salut i dones  Xarxa RUIGEU

 

CONTACTA

Observatori per a la Igualtat de la UAB (Unitat d'igualtat)

Edifici l'Àgora (Edifici R)
Despatx, R/129
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telf. +34 93 581 29 29

Enviar correu

 

Institut Català de les Dones