Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Volutariat lingüístic >Voluntariat lingüístic

 Voluntariat lingüístic 
Acollida de nouvinguts
Pràctiques acolliment linguistic
Formulari d'inscripció

A través del Programa Ajuda'm podeu donar suport lingüístic i cultural als membres de la comunitat universitària que vénen a fer una estada a la nostra universitat i també podeu rebre formació en els àmbits de l'acollida sociocultural i la pedagogia de la llengua.

Inscriviu-vos a través del formulari i us posarem en contacte amb un membre de la comunitat universitària perquè li pugueu donar suport en la pràctica i la comprensió bàsica del català, i també en el coneixement de la cultura i de la tradició pròpies del país.

També us oferim la possibilitat de participar en les pràctiques d'acolliment lingüístic, un curs adreçat a tothom que vulgui suport lingüístic a estudiants o PDI de mobilitat i vulgui fer-ho a través d'una activitat formativa que inclou seguiment.

A través de les pràctiques d'acolliment lingüístic rebreu formació en els àmbits de l'acollida sociocultural i realitzareu sessions pràctiques en una situació real d'intercanvi lingüístic.

El curs és gratuït i convalidable per crèdits de lliure elecció. Inscriviu-vos a través del formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Formulari d'inscripció al voluntariat lingüístic
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona