Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Programa de foment de la docència en anglès

La Comissió de Política Lingüística de la UAB ha aprovat el Programa de Foment de la Docència en anglès (2011-2015), impulsat pel Vicerectorat de Política Acadèmica. L'aplicació d'aquest programa es converteix en una aposta decidida per l'anglès com a llengua franca de la comunitat acadèmica.

El Programa de Foment de la Docència en anglès té com a finalitat oferir suport lingüístic i metodològic al personal acadèmic, impulsant els objectius i les actuacions del Pla de llengües que tenen relació amb la promoció de l'ús docent de l'anglès en els estudis de grau i de postgrau.

El període de vigència del Programa és de cinc anys. Les actuacions es programaran anualment, seguint l'estructura establerta pel Pla de llengües de la Universitat.

 Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès 
Convocatòria d'ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès per a l'any 2014
Bookmark and Share
 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona