Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Modalitats d'aprenentatge

Modalitats d'aprenentatge

La formació presencial del Servei de Llengües posa l'èmfasi en l'activitat a l'aula, que té una càrrega d'hores rellevant, aproximadament la meitat del total de la càrrega de treball per a l'aprenent. En aquestes hores es cobreixen els objectius fonamentals del programa del curs. L'aprenent treballa la resta del temps amb la supervisió del formador o autònomament, amb els recursos proporcionats pel formador o els recursos del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) del Servei. La major part dels cursos del Servei de Llengües respon a aquesta tipologia.

La formació semipresencial del Servei de Llengües combina presència a l'aula, que té un pes reduït respecte al total de dedicació de l'alumnat, amb el treball supervisat i autònom a càrrec de l'alumne. En la gran majoria de casos, aquesta dedicació es fa amb un material concebut expressament per al treball a distància. L'alumnat pot consultar també altres recursos proporcionats pel formador, o els recursos del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) del Servei.

La formació virtual del Servei de Llengües es fa per mitjà de plataformes virtuals per a l'aprenentatge d'idiomes (com ara Tell Me More o Rosetta Stone). L'activitat presencial, quan n'hi ha, és molt puntual i té una finalitat introductòria, de seguiment o de tancament de la formació. La fórmula "Idiomes a la carta", virtual, permet que l'aprenent s'introdueixi a una gran varietat de llengües (consulteu-ne la informació).

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona