Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Llengües > Informació general (Francès)

Cinquè nivell

Informació general

Lloc

UAB Idiomes Campus

Modalitat

Presencial

Nivell

5

Crèdits

Hores

104 presencials
88 autònomes
8 d'avaluació

Preu

   nou alumne   2a matrícula   3a matrícula o posteriors 
Com. Universitària     813,41 €      783,41 €                         744,24 €
Persones externes     970,09 €      940,09 €                         893,09 €

Condicions especials

Matrícula oberta per incorporar-se a la segona meitat del curs. Les persones que s’incorporin als cursos en aquest període pagaran el 55 % de l’import del curs.
Possibilitat de pagament en terminis sense recàrrecs.

Presentació

Els objectius generals del curs són assolir els coneixements propis del nivell B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: fer èmfasi en les habilitats discursives (per exemple, comentar i completar enunciats i deduccions d’altres parlants). Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar i cohesionat; utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la relació entre les idees; desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport. Treballar ítems sobre la negociació (explicar en termes generals un cas de
reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que aconsegueixi satisfer els seus propòsits).

Amb aquest curs l'estudiant té dret a presentar-se a una única convocatòria d'examen que tindrà lloc immediatament després de la finalització del curs.
El sistema d’avaluació del Servei de Llengües es basa en exàmens que avaluen el domini de llengua i la competència lingüística de l’examinand segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), i no avaluen els continguts específics dels cursos. Aquests, però, estan enfocats a l’assoliment dels diferents nivells del MECR.

El nombre màxim d’alumnes és de 22.

Requisits previs

Acreditar que s'ha superat el nivell anterior del Servei de Llengües o un curs equivalent o bé fer una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit.
Podeu consultar la distribució de les proves de nivell al document que trobareu al peu d'aquesta pàgina.

Documentació

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona