Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Llengües > Informació general (Francès)

Primer nivell

Informació general

Lloc

UAB Idiomes Campus

Modalitat

Presencial

Nivell

1

Crèdits

Hores

60 presencials
55 autònomes
5 d'avaluació

Preu

   nou alumne   2a matrícula   3a matrícula o posteriors 
Com. Universitària     481,97 €      451,97 €                         429,37 €
Persones externes     572,36 €      542,36 €                         515,25 €

Condicions especials

Possibilitat de pagament fraccionat sense recàrrecs.

Presentació

Els objectius generals del curs són assolir els coneixements descrits en el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Presentar-se i presentar una tercera persona i formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Amb aquest curs l'estudiant té dret a presentar-se a una única convocatòria d'examen que tindrà lloc immediatament després de la finalització del curs.
El sistema d’avaluació del Servei de Llengües es basa en exàmens que avaluen el domini de llengua i la competència lingüística de l’examinand segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), i no avaluen els continguts específics dels cursos. Aquests, però, estan enfocats a l’assoliment dels diferents nivells del MECR.

El nombre màxim d’alumnes és de 22.

Documentació

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona