Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Llengües > Informació general (Francès)

Quart nivell

Informació general

Lloc

UAB Idiomes Campus

Modalitat

Presencial

Nivell

4

Crèdits

Hores

104 presencials
88 autònomes
8 d'avaluació

Preu

   nou alumne   2a matrícula   3a matrícula o posteriors 
Com. Universitària     813,41 €      783,41 €                         744,24 €
Persones externes     970,09 €      940,09 €                         893,09 €

Condicions especials

Matrícula oberta per incorporar-se a la segona meitat del curs. Les persones que s’incorporin als cursos en aquest període pagaran el 55 % de l’import del curs.
Possibilitat de pagament en terminis sense recàrrecs.

Presentació

Els objectius generals del curs són assolir els coneixements propis del nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: argumentar, sostenir i justificar opinions; exposar un punt de vista, participar amb desimboltura en un discurs de caràcter social i adquisició d’un nou grau de consciència lingüística (correcció, control de la parla de manera conscient).

Amb aquest curs l'estudiant té dret a presentar-se a una única convocatòria d'examen que tindrà lloc immediatament després de la finalització del curs.
El sistema d’avaluació del Servei de Llengües es basa en exàmens que avaluen el domini de llengua i la competència lingüística de l’examinand segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), i no avaluen els continguts específics dels cursos. Aquests, però, estan enfocats a l’assoliment dels diferents nivells del MECR.

El nombre màxim d’alumnes és de 22.

Requisits previs

Acreditar que s'ha superat el nivell anterior del Servei de Llengües o un curs equivalent o bé fer una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit.
Podeu consultar la distribució de les proves de nivell al menú de l'esquerra.

Documentació

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona