Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Certificats i exàmens > Bellaterra >Espanyol

 Bellaterra 
Barcelona
Anglès
Català
Altres idiomes

Espanyol


Els nostres cursos de llengua general permeten obtenir un certificat acreditatiu de nivell.
 
Encara que no hagueu fet cap curs amb nosaltres, us oferim la possibilitat de certificar el vostre nivell fent un examen per lliure.

El sistema d’avaluació del Servei de Llengües es basa en exàmens que avaluen el domini de llengua i la competència lingüística de l’examinand segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), i no avaluen els continguts específics dels cursos. Aquests, però, estan enfocats a l’assoliment dels diferents nivells del MECR.

Podeu consultar les condicions de reconeixement de crèdits del vostre pla d'estudis.

Podeu consultar la informació d'aquestes proves en els documents següents:
 

Revisió Exàmens d'Espanyol - convocatòria de maig (pdf: 0,04 MB)
Convocatòria d'exàmens d'espanyol - Maig 2016 (pdf MB)
EQUIVALÈNCIES MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües) (pdf MB)
SISTEMA D'AVALUACIÓ (pdf MB)
SOL·LICITUD DE CERTIFICATS
CONSULTEU EL VOSTRE EXPEDIENT ACADÈMIC
TARIFES (pdf MB)
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona