Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Certificats i exàmens > Bellaterra >Català

 Bellaterra 
Barcelona
Anglès
Espanyol
Altres idiomes

Els exàmens dels cursos de llengua catalana dels nivell que van del bàsic al superior permeten obtenir títols interuniversitaris homologats, vàlids per a treballar a l'administració pública.

El sistema d’avaluació del Servei de Llengües es basa en exàmens que avaluen el domini de llengua i la competència lingüística de l’examinand segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), i no avaluen els continguts específics dels cursos. Aquests, però, estan enfocats a l’assoliment dels diferents nivells del MECR.

Els títols que acrediten la superació dels cursos generals de llengua catalana són reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a equivalents als oficials i, per tant, vàlids per treballar a l'Administració pública. Els exàmens que donen dret a aquests títols són interuniversitaris.  

Podeu consultar les condicions de reconeixement de crèdits del vostre pla d'estudis.

Podeu consultar la informació d'aquestes proves en els documents següents:
 

Convocatòria català nivell Bàsic A2 (juny 2016) (pdf MB)
Convocatòria CIFALC - Nivells Intermedi, Suficiència i Superior (setembre 2016) (pdf MB)
MODEL D'EXAMEN DE NIVELL A1 DE CATALÀ (pdf: 0,04 MB)
MODEL DE CORRECCIÓ DE L'EXAMEN DE NIVELL A1 DE CATALÀ (pdf: 0,04 MB)
CERTIFICAT DE CONEIXEMENT LINGÜÍSTIC SUFICIENT PER A LA DOCÈNCIA A LA UAB (COLIS) (pdf: 0,05 MB)
MITJANS D'ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ PER A LA DOCÈNCIA A LA UAB (pdf: 0,02 MB)
CERTIFICATS LLENGÜA CATALANA - EXÀMENS INTERUNIVERSITARIS
EQUIVALÈNCIES MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües) (pdf MB)
SOL·LICITUD DE CERTIFICATS
CONSULTEU EL VOSTRE EXPEDIENT ACADÈMIC
TARIFES (pdf MB)
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona