SERVEI D'INFORMÀTICA

Servei d'informàtica > Correu i agenda > Correu per a estudiants

Objectiu del servei

El servei de correu i agenda proporciona als membres de la comunitat universitària bústies de correu i agenda corporativa per a les activitats relaciandes amb la institució. 


Requeriments

Disposar d'un dispositiu amb connexió a Internet. 

Correu i agenda per a Professors i PAS
 Correu per a Estudiants 
Difusió de missatges
Llistes de distribució
Configuració i suport
Documentació addicional

Els alumnes de la UAB disposeu d’un entorn de col·laboració basat en GoogleApps. Aquest entorn us permet gestionar la vostra bústia de correu electrònic, els vostres contactes, la vostra agenda i tasques i editar i compartir documents. Podeu accedir-hi des de l’adreça https://e-campus.uab.cat amb el codi NIU (codi de la targeta d’estudiant) i la paraula de pas associada.

Per gestionar la paraula de pas o obtenir-la per primera vegada, podeu anar a  http://sia.uab.es/gestio_pwd.html.

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona