Votació electrònica > Consulta rebut

Consulta de Rebut

Consulta de rebut

El rebut serveix perquè el votant d’una elecció amb votació electrònica concreta tingui constància que ha emès el vot i que aquest ha estat tingut en compte.
 
Podeu consultar els rebuts de votació de les eleccions que s'han realitzat enguany: