Votació electrònica > Consulta cens

 

Aquesta pàgina web ha canviat d'ubicació. Per accedir a la consulta del cens electoral cal anar a la seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e