Inici > Coneix la uab > Síndic de greuges > Enllaços d'interčs

Síndic de Greuges

  • El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.

    El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.

Sobre el Síndic
Funcions
Presentació de queixes
Informes anuals
 Enllaços d'interčs 

Enllaços relacionats


Universitaris

No universitaris

Organitzacions d'ombudsmen

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona