Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL)

bannerSPL

El Servei de Psicologia i Logopèdia és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l'objectiu del qual és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Aquest objectiu s'expressa mitjançant tres grans línies d'acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l'assistència. Per tant, el SPL és una eina de servei, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l'expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia. Està situat a la sala P-23 de la Facultat de Psicologia.

Composició del Comitè de Direcció del Servei de Psicologia i Logopèdia:

- La Degana, Margarita Martí
- El coordinador de l'Àrea de Prestació de Serveis de Recerca Aplicada, Jose Luis Lalueza
- El coordinador de l'Àrea de Prestació de Serveis Assistencials, Joan Deus

Telèfons: 93 581 29 01
                 93 581 24 60Correu electrònic de contactespl@uab.cat
Web: Web del SPL

Adreça:
Edifici B - Facultat de Psicologia,
Campus de la UAB,
08193, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

 

Unitats del SPL:

1) UNITAT DE TRAUMA, CRISIS I CONFLICTES DE BARCELONA (UTCCB)
Al Juliol del 2010 es va signar un Conveni de col.laboració amb l'Institut de Trauma, Crisis i Conflictes per crear en el SPL la Unitat de Trauma, crisis i conflictes (UTCCB) de Barcelona. Actualment està en funcionament i ocupa un dels espais del laboratori (Sala P-23).

Informació: http://www.utccb.net/
Telèfon UTCCB: 900 10 15 80
Contacte: Ingeborg Porcar

2) PROJECTE SHERE ROM: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA AMB INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN ENTORNS DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL I DIVERSITAT CULUTURAL
Des de setembre de 1998 el Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI) ha dissenyat i posat en marxa, en col·laboració amb els agents locals, una xarxa de comunitats de pràctiques educatives recolzades en les TIC i la participació d’estudiants universitaris en programes d’aprenentatge servei, i orientades a la inclusió educativa de nois i noies entre 3 i 14 anys, pertanyents a comunitats culturals minoritàries. Cada curs hi participen uns 150 estudiants de la UAB.

Aquest projecte es fonamenta en el model internacional “Fifth Dimension”, desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia i altres, amb les que s’ha establert la xarxa International UClinks.

El projecte Shere Rom ha estat recolzat en diversos moments per la Unió Europea, la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Amics del País.  Des de 2005, les activitats reben el suport financer de l’Ajuntament de Barcelona, amb el que s’ha establert un conveni per a la realització de projectes, serveis i activitats amb el poble gitano de Barcelona.

Contacte: José Luis Lalueza
DEHISI. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Inclusió Social i Interculturalitat
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
www.dehisi.org    www.5dbarcelona.org    www.psyed.edu.es/mipe

3) PSICOGÈNERE
Psicogènere, Unitat d'Intervenció en Relacions Abusives de Gènere des de la Psicologia, neix per donar un servei de qualitat orientat a: assessorar i orientar als i les professionals que treballen amb relacions abusives de gènere per introduir la perspectiva de gènere en les seves pràctiques i millorar la seva intervenció, assessorar i orientar sobre les mesures a duu a terme en casos d’abús per raons de sexe, i prevenir i sensibilitzar des del gènere en psicologia en relacions abusives.

Informació: http://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/presentacio
Contacte: Margot Pujal i Arantxa Sabanés
Correu electrònic: psicologia.perspectiva.genere@uab.cat


4) UNITAT DE VEU  
La Unitat de Veu és un Laboratori de recerca en anàlisi acústica i perceptiva de la veu. Ofereix serveis personalitzats d'analisi de la qualitat vocal a persones i organitzacions públiques i privades de l'àmbit clínic, educatiu i investigador. També ofereix cursos i seminaris de formació a mida a logopedes, metges foniatres i ORL i a professionals de la veu (docents, periodistes, cantants i actors, entre d'altres).

Contacte: sipep.veu@uab.cat
Contacte: Neus Calaf i David Garcia

5) UNITAT MOBIL D'INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA (UMIP)  
La Unitat Mòbil d'Intervenció Psicològica (UMIP) neix l'any 2012 amb l'objectiu de prestar assistència psicològica a domicili per a aquelles persones que no es poden desplaçar a un centre.
 
La Unitat està ubicada a la Facultat de Psicologia a les instal.lacions del Servei de Psicologia i Logopèdia.
 
Contacte: Joan Deus - Guillem Parra Lorenzo
Telefon: +34 93 51 2460
Informació: www.uabumip.com

6) UNITAT DE POLÍTIQUES DE DROGUES
La Unitat de Polítiques de Drogues (UdPdD) és un servei d'anàlisi, difusió i recerca sobre drogues fiscalitzades que ofereix solucions en  l'àmbit de les polítiques de drogues en el context nacional i  internacional. La UdPdD treballa per oferir un coneixement exhaustiu que permeti millorar les intervencions i reduir els problemes ocasionats per  les polítiques prohibicionistes. Des de la UdPdD elaborem informes  tècnics sobre polítiques de drogues locals i globals; dissenyem,  executem i avaluem programes tant de prevenció com d'intervenció social i comunitària en matèria de drogues; avaluem polítiques públiques; fem recerca sobre patrons de consum de substàncies i epidemiologia comunitària; observem l'aparició i consum de noves substàncies;  assessorem en el disseny, l'execució i l'anàlisi de resultats de  projectes vinculats a les polítiques de drogues; Elaborem materials escrits i audiovisuals, científics i divulgatius; oferim xerrades, cursos de formació, taules rodones i conferències sobre la matèria; tenim la capacitat d'oferir places de pràctiques per a estudiants, així com de dirigir treballs de fi de grau, de màster o tesis doctorals.

Contacte: Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Telefon: +34 93 51 4502
Correu electrònic: upd.spl@uab.cat
Informació: http://politicasdedrogas.org/

7) UAIC (Unitat d’Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal)
La Unitat d'Avaluació i Intervenció en la Imatge Corporal (UAIC) va néixer com un espai per prevenir i tractar els problemes relacionats amb el pes i la imatge corporal de joves amb aquests problemes.
És un centre vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzat en l'avaluació i en la intervenció dels problemes de la imatge corporal.

Contacte: Marisol Mora i Paola Espinoza

REGLAMENT DEL SPL