Servei d'Informàtica Distribuïda

Horari: De dilluns a divendres, de 8:30 a 21:00 h.

El SID s’encarrega de donar el suport tècnic necessari per l’ús dels recursos informàtics, audiovisuals i multimèdia del centre. També gestiona i vetlla pel manteniment de la infraestructura tecnològica de la Facultat.


El Servei d'Informàtica Distribuïda de la Facultat de Psicologia disposa de cinc aules informàtiques, de les quals quatre són d'ús de docència i una per a ús lliure. Tanmateix, les aules de docència es poden fer servir per ús lliure un cop cobertes les necessitats docents. El SID també gestiona la sala de videoconferències de la Facultat.

Normativa i funcionament
La normativa de seguretat i el reglament del SID estan exposats a l'aula.

Durant el començament de cada curs acadèmic es faran sessions informatives sobre el funcionament de les aules. Aquestes sessions s'anunciaran convenientment a la mateixa aula, així com a la plana web de la facultat. Per fer qualsevol consulta o suggeriment us podeu adreçar al servei mitjançant correu electrònic a l'adreça del SID o bé fent servir el formulari de suggeriments que trobareu al web.
Més informació a la plana web dels SID de la UAB.


Responsable: Pedro Galán de Miguel
Telèfon: 93 581 22 89
Correu electrònic: sid.psicologia@uab.cat