Gestió acadèmica

Gestió Acadèmica

Atenció personalitzada

Horari:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 10:00 a 13:00 hores.
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:30 a 18:30 hores.

Per a ser atès s'ha de demanar cita prèvia a: Sol·licitud de cita prèvia

Horari d'estiu (fins l'1 d'octubre):
Juliol: de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 hores
Agost: TANCAT
Setembre: de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 hores.

Per a ser atès s'ha de demanar cita prèvia a: Sol·licitud de cita prèvia

Horari d'atenció telefònica: (Tel: +34 93 581 18 55)

Horari d'estiu (fins l'1 d'octubre):
Juliol: De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h
Agost: TANCAT
Setembre: De dilluns a divendres, 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00h

Secretaria virtual
Mitjançant Internet, a través de la Secretaria Virtual de l'Autònoma Interactiva, els/les estudiants podeu realitzar tot un seguit de gestions administratives.

Consulta de l'expedient acadèmic: http://sia.uab.cat

Automatrícula: http://sia.uab.es

Consultes, suggeriments i queixes: http://www.uab.cat/seuelectronica

Sol·licituds de reintegrament de preus públics: http://www.uab.cat/seuelectronica

Gestora acadèmica: María Begoña Valle Valverde
Tel. 93 581 18 55, fax: 93 581 23 24
Correu: ga.psicologia@uab.cat

Foto Gestió Acadèmia