Servei d'Informàtica
El Servei d’Informàtica Distribuïda dona suport a les necessitats en l’entorn informàtic, dels usuaris de docència, recerca i gestió de l’àmbit territorial, i posa a disposició dels seus usuaris, Estudiants, Professors i Personal d’Administració i Serveis els seus equipaments informàtics.

Disposa d’una sala de serveis generals i d’ajut a la recerca, i de cinc aules informatitzades, equipades amb 128 ordinadors connectats a la xarxa de la Facultat i a Internet.

Edifici G6 (1ª planta)
Tel: 935811432/ 935811585
Correu electrònic: sid.educacio@uab.cat