Contacte i horaris d'atenció de l'equip de deganat


Secretària acadèmica i vicedegana de Relacions Institucionals:
Judit Fonctuberta
Despatx: K-0015
Telèfon: 93 586 8406
Horaris d'atenció: dimarts i dijous de 11.00 a 14.00 h 
Judit.Fontcuberta@uab.cat

Vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau:
Hesham Abu-Sharar
Despatx:K0015
Telèfon:93 586 8380
Horaris d’atenció: dilluns i dimecres de 12.30 a 13.30 h
Hesham.Abu-sharar@uab.cat

Vicedegana d'Ordenació Acadèmica, Mobilitat i Internacional:
Jacqueline Minett
Despatx: K-0027
Telèfon:93 5811275
Horaris d’atenció:
dimarts de 16.30 a 17.30 h
dijous de 10.00 a 13.00 h
Jacqueline.Minett@uab.cat

Coordinador del grau de Traducció i Interpretació
Jordi Mas
Despatx:K-1021
Telèfon:93 581 3380
Horaris d’atenció: dilluns, dimarts i dimecres d'11.00 a 13.00 h 
Jordi.Mas@uab.cat

Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental
Blai Guarné
Despatx: K-1025 (1er pis)
Telèfon: 93 5811275
Horaris d’atenció:
Dijous 11.30 a 13.30 hs. 
Blai.Guarne@uab.cat

Vicedegà de TFG, Pràctiques i Professionalització:
Miquel Edo
Horaris d’atenció
Dilluns i divendres de 8:00 a 10.00 h (Despatx K-1006)
Dimecres de 8.00 a 10.00 h (despatx K-0028)
Tel. 93 581 3664
Miquel.Edo@uab.cat

Coordinadora de Promoció i Extensió Universitària
Anna Gil
Despatx K-1022
Tel. 93 581 3372
Anna.Gil.Bardaji@uab.cat
 
Coordinadora d'Afers Acadèmics d'Alumnes, Alumnes amb NEE i Alumni
Lourdes Aguilar
Despatx  K-0015
Telèfon 93 586 8380
Atenció alumnes: dimecres: 11.00 a 12.30 h
Lourdes.Aguilar@uab.cat
 
Coordinadora de l'Àmbit d'Interpretació
Marta Arumí
Despatx K-1010
Telèfon 935813368
Marta.Arumi@uab.cat