Comissions

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Titulacions

Jacqueline Minett, Jordi Mas i Blai Guarné (membres nats)
Anna Matamala (Sector A / TI )
Remei Perpinyà (Sector A / TI )
Sara Rovira ( Sector A / AO )
Emmanuel Doerr (Sector B / TI )
Makiko Fukud a ( Sector B / AO )
Natalia Jaén (Sector C) José Capitán (Sector C)
Maria Riu (Sector C)
Antonia Quintero (Sector D)
Carme Mangiron, Adrià Martín, Lucía Molina, Minkang Zhou (coordinadors dels estudis de màster del centre)
Pilar Sánchez - Gijón (directora del departament vinculat als màsters adscrits al centre)

Comissió d'Economia i Serveis

Albert Branchadell i José Luis Costa (membres nats)
Ramon Lladó (Sector A)
Christian Olalla (Sector B)
Júlia Soler (Sector C)
Antonia Quintero (Sector D)