Equip directiu de l'EscolaDirector de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents


Alfred Mauri Martí
93 581 73 99
alfred.mauri@uab.cat

Coordinació de titulació de Màster

Anahí Casadesús
93 581 73 99
anahi.casadesus@uab.cat

Coordinació de formació continuada

Joan Pérez Ventayol
93 581 73 99
joan.perez@uab.cat

Coordinació de l’àrea de recerca

Remei Perpinyà Morera
93 581 73 99
remei.perpinya@uab.cat

Secretària de Direcció

Roser Fàbrega Jurado
93 592 97 10
secretaria.direccio.fuab.formacio@uab.cat

Responsable de Gestió Acadèmica

Meritxell Vime
66 309 12 08 - ext 9005
  meritxell.vime@uab.cat