Equip directiu de l'Escola

Directora de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera

Maria Noguera
93 592 97 16
maria.noguera@uab.cat

Secretària de Direcció

Roser Fàbrega
93 592 97 10
secretaria.direccio.fuab.formacio@uab.cat

Responsable de Relacions Internacionals

Albert Vancells
93 592 97 10 -  ext 9010 
albert.vancells@uab.cat

Responsable de Recerca

Albert Saló
93 592 97 10 - ext 9008
albert.salo@uab.cat

Responsable de Gestió Acadèmica

Meritxell Vime
66 309 12 08 - ext 9005
meritxell.vime@uab.cat