Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents: centre de recerca, consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius.

Xifres de null

L'Escola

1ra entitat Certificació ISO 30301

Títols oficials i propis

370 Titulats (2013-2016)

Formació continuada

1078 Alumnes 2009-2010

Rendiment

99% Taxa d'èxit (Màsters)

Pràctiques

100% Remunerades pels alumnes de màster

Inserció laboral

88,9% Titulats de màster