Parc de Recerca

Participació en projectes internacionals


El Parc de Recerca UAB participa en diversos projectes europeus i internacionals finançats a través de convocatòries competitives. A continuació, podeu conèixer tots aquests projectes:


Projectes Europeus de l'Horitzó 2020 o del 7è Programa Marc
                      


Programes de cooperació interregional
         


Projectes d'assistència tècnica a la cooperació internacional en innovació