Parc de Recerca

Consell de Representació empresarial

Espai per promoure el diàleg continu entre la recerca pública i l'empresa privada


El Consell de Representació Empresarial és un òrgan consultiu que col·labora en l'orientació de les estratègies i línies d’actuació del Parc de Recerca UAB per afavorir la innovació empresarial.

Competències

 • Assessorar al Patronat de la Fundació Parc de Recerca UAB en l’estratègia a seguir i les activitats i accions que es duen a terme.
 • Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes d'actuació concretes.
 • Participar en activitats relacionades amb els objectius del Parc.
 • Recolzar l'organització de trobades i activitats de difusió.

Membres

El Consell està compost per representants d'empreses que situen la innovació en el centre de la seva estratègia:

 • President: Pere Vallès, Conseller Delegat de Scytl
 • Vicepresidenta: Núria Gil, Responsable Comercial de la Delegació Nordest d'Air Liquide
 • Josep Barbena, Director de Màrqueting Estratègic i d'Innovació de Gallina Blanca
 • Manuel Asensio Ortega, Director d'R+D+I de  Damm
 • Josep Solà, Director Corporatiu d'R+D+I de Lucta
 • Colin Burnham, Director d'R+D de Pepsico
 • Montserrat Rivero, Directora General Científica de Laboratorios Ordesa
 • Oriol Antúnez, Director de Formatgeries Montbrú
 • Fouad Salhi, Cap de Grup de Tecnologia Avançada de Henkel
 • Vanesa Martínez, Directora General de Carinsa
 • Carles Chetrit, R&D Business Knowledge Manager de Bioibérica
 • Xavier Rocaballera, Director de Lamirsa
 • Ramon Bacardit, Director d'Afinitica
 • Estel·la Pagans, Directora d'Odournet a Espanya
 • Carles Domenech, Director d'Ability Pharma
 • Eduard Valentí, Director d'Afers Regulatoris i Cap de Qualitat Farmacèutica de Laboratorios Esteve
 • Ricard Miralles, Feasibility Manager de Laboratorios Ferrer
 • Sergi Audivert, Director d'AB-Biotics
 • Clara Campás, Directora de l'Àrea Desenvolupament de Negoci i Estratègia de Laboratoris Kern
 • Miguel Asensio, Director de Desenvolupament de Producte i R+D de BJC Siemens
 • Jordi Soler, Director de Desenvolupament d'Aplicacions de Zetes
 • Fernando Rayón, Director d'Innovació de Negoci d'Aqualogy
 • Albert Ventura
 • Albert Sòria, President de l'Associació d'Amics UAB
 • Muntsa Vilalta, Subdirectora de l’Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC)